JOKIOISTEN ELÄINSUOJELUYHDISTYS RY

Jokioisten eläinsuojeluyhdistys ry eli Jesy on Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton jäsenyhdistys. Toimialueemme käsittää Jokioisten kunnan lähikuntineen (Jokioinen, Forssa, Humppila, Tammela ja Ypäjä).

Eläinsuojeluyhdistyksen perustavoite on eläinten hyvinvoinnin edistäminen toimialueellamme. Tähän tavoitteeseen pyritään tiedottamalla, opastamalla ja jakamalla tietoa eläinten oikeasta, lain vaatimasta ja asianmukaisesta kohtelusta.

Tärkeitä puhelinnumeroita

Jesyn neuvontapuhelin
p. 0400 945 840

Löytöeläinkoti Käpälämäki
p. 046 878 9196

Päivystävä eläinlääkäri
p. 03 4191 2300

Jos ihminen tai eläin on välittömässä hengenvaarassa: 112